Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday    Saturday Schedule

TimeProgram NameHost Name
7:5 hrssantvanibhausaheb
7:10 hrsSANTWANIBHAUSAHEB
7:10 hrsAarogyasampadabhausaheb
7:10 hrsSantwaniManali
7:14 hrsPASUDHANBHAUSAHEB
7:15 hrsBHUMIPUTRABHAUSAHEB
7:15 hrsBHUTKALAT AAJ KAY GHADALEBHAUSAHEB
7:15 hrsBhutkalat aaj kay ghadalebhausaheb
7:15 hrsBhutkalat Aaj Kai GhadleManali
7:15 hrsVishesh ProgramManali
7:15 hrsSheti PathshalaManali
7:20 hrsAROGYA SAMPADABHAUSAHEB
7:20 hrsArogya SampadaManali
7:20 hrsVachal Tar VachalManali
8:1 hrsPashudhanManali
8:5 hrsAushya Ghadvinari manasebhausaheb
8:10 hrsdhanvantaridipak rajmane
8:15 hrsMY MOM VASUNDHARAManali
9:5 hrsMASTI KI PATHSHALABHAUSAHEB
9:5 hrsMASTI KI PATHSHALAManali
9:15 hrsBHARARIBHAUSAHEB
9:15 hrsCHALA ENGRAGI SHIKUYAManali